OM NAMAH

cropped-hempremram11.jpg

SRI BRAHAM SHATAK

Om tat sat brahm aj

Shudh ajanam anup

Nirvikaar keval achal

Sat chit anand rup

Sarviyapi ekras

Nirankaar nijrup

Puranpurikh apaar ek

Soyam prakash arup

Adhishtaan Aadhaar jag

Narain sriram

Giyan sarup akhand at

Sarvaatam nihkam

Dukhabhanjan santakharan

Deenanath dayaal

Vandanyog bandhu sakal

Hitkarey kirpal

Vishinrup pritpaal jag

Sagun viraat sarup

Singhaarak shiv rup swa

Kaaran brahma rup

Avinashi akhiyar amal

Soon vigyan asang

Parmaatam pararupso

Nirvishesh nihrang

Dayasindhu karnaabhavan

Khimanidhey gunamool

Sarvasang sabh te pare

Nashik sagre sool

Vasdev ishwar sakal

Prerak indre budh

Patit punit pavitr at

Karan shudh ashudh

Mahadev mahatejasvi

Mahabalishit mahatat

Mahadheer maha gyanvant

Mahaveer avyakat

Bhagvat ati pyaro sakal

Sakhi nit kootasth

Khobrahit anand mai

Sutehsidh nitswasth

Nirupadh nirgun sada

Shudh chetan akaal

Niravaiv anjan rahit

Nij prakaash tra kaal

Shiv sarup kalyan mai

Seema sukh ar shant

Nit prapat aatam sakal

Singharak bhai bhrant

Sri Brahm shattak astotra yah

Parhe vichare joe

Swami Hemraj sanse nahien

Satgur Gyan mukat lahe soe

Sri Brahm shattak astotra yah

Parhe vichare joe

Swami Parmanand sanse nahien

Satgur Gyan mukat lahe soe

Sri Brahm shattak astotra yah

Parhe vichare joe

Swami Ramanand sanse nahien

Satgur Gyan mukat lahe soe

**************************************

VENATI

Sache Satgur Mein Daas Sharan Teri

Avgun Dhanp Liyo Meri Paar Karo Beri

Sache Satgur Mein Deen Hoon Ik Tera

Balak Jaan Gaho Sansaar Se Haath Mera

Sache Satgur Mein Bikshak Dar Tere

Kripa Drishti Dharo Tum Praan Pita Mere

Sache Satgur Tum Oat Sadeev Rahein

Hardam Dwaar Tere Hum Sevak Sev Karein

IMG-4082

ganpati bappa moriya wallpaper image photo picture